Onze Roots
Sjang Crombach begon meer dan 50 jaar geleden met het verzamelen van verschillende rassen hoogstamfruitbomen. Deze werden samengebracht in de beroemde Bellet boomgaard. Eysdener Klumpke, Keuleman, Sevenumse Striepke, Schaapsneus, Herfst van Geule, rode Sterappel, Conference, Brederode, Bongertje , Charneux en Legipont zijn enkele appel- en perenrassen die daar voorkomen. Het, van deze bomen afkomstige, onbespoten fruit, werd verwerkt tot stropen en diksappen.
Na de dood van Sjang werd het bedrijf overgenomen door zijn neef René Franssen. In de bedrijfsfilosofie is sinds het begin van Crombach Stropen en Diksappen niets veranderd: inzet voor het behoud van de milieuvriendelijke, ecologisch en landschappelijke waardevolle hoogstamteelt. Deze teelt draagt bij aan een beter milieu in onze directe leefomgeving. We trachten dit te doen door de telers een eerlijke prijs te bieden voor het biologische fruit, waardoor een verantwoorde exploitatie van de boomgaarden mogelijk blijft.
Boomgaarden 
In Zuid Limburg staan talloze oude appel- en perenrassen die je elders nauwelijks meer aantreft. Vroeger kende Zuid Limburg ongeveer 15.000 ha hoogstamboomgaarden. Nu is daar nog ca. 20 % van over. Gelukkig is niet ook 80 % van de rassen verdwenen. 
Instant houden van de oude rassen is van groot belang. Hoewel de oude rassen enigszins vatbaar zijn voor verschillende ziekten, blijkt uit Belgisch onderzoek dat bij de moderne rassen de resistentie grotendeels op een gen is gebaseerd en bij oudere rassen op meerdere genen. Hierdoor zijn ze steeds in staat hiervan goed te herstellen.
Eigenwijs
De appels en peren van hoogstamfruitbomen vormen de basis van Crombach Stropen en Diksappen. De hoogstam teelt komt van oudsher voor op de bedrijven met een gemengd karakter (veeteelt-fruitteelt). Naast de productie van fruit dienen de hoogstamboomgaarden tevens als weiland voor de veehouderij.
Door de opkomst van de laagstamfruitteelt in de jaren '60 nam het economische belang van de hoogstamfruitteelt sterk af.
Sjang Crombach was een fruitteler in Cottessen een gehucht bij Epen in Zuid Limburg. De afzet van zijn hoogstamfruit nam steeds verder af. Sjang was echter eigenwijs. Hij begon het onbespoten fruit uit zijn boomgaarden te verwerken tot stroop en diksap om zo deze ecologisch waardevolle teelt in stand te houden. Dit werd zo'n succes dat al snel ook andere hoogstam-telers, fruit aan hem begonnen te leveren. 100% onbespoten biologisch hoogstamfruit!
Sjang Crombach, grondlegger van Crombach Stropen en DiksappenSjang Crombach, Grondlegger
Crombach Stropen en Diksappen
Crombach Stropen en Diksappen 100% puur genietenBellet boomgaard Cottessen Zuid Limburg
Crombach Stropen en Diksappen
Crombach Stropen en Diksappen
Crombach Stropen en Diksappen Kantoor: Lemierserberg 23 | 6291NM Vaals | stropen@crombach.nl ----- disclaimer
©.2012 Ivo Vleugels | pdmedia