Cookie policy | Disclaimer |
Algemene Voorwaarden | Privacy Statement


Crombach Stropen en Diksappen, noch enige aan Crombach Stropen en Diksappen gelieerde partij, noch enige andere bij deze website betrokken partij, noch de bij voornoemde partijen werkzame medewerkers zijn verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade, veroorzaakt door het gebruik van deze website of de informatie in deze website.

Ondanks de grote zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie in deze website, kan Crombach Stropen en Diksappen hierop geen garantie geven. Informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden vervangen of verwijderd. Fouten in de gehele website voorbehouden.

Alle teksten en beeldmaterialen zijn eigendom van Crombach Stropen en Diksappen en of Ivo Vleugels | pdmedia of van aan haar gelieerde partijen.

©.2012 Crombach Stropen en Diksappen
©.2012 Ivo Vleugels | pdmedia

Op alle op de site aanwezige foto's, teksten en grafische ontwerpen berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om beeldmateriaal en informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Overname van foto's, teksten of grafische ontwerpen op andere websites of gebruik in publicaties zal als inbreuk beschouwd worden op het auteursrecht. Geschillen zullen voorgelegd worden aan een Nederlandse rechter. Kosten voor het publiceren en/of het vermenigvuldigen alsook de kosten voor de gerechtelijk stappen zullen op de overtreder verhaald worden.

 

Cookie policy

 

Crombach Stropen en Diksappen en de aan haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk: "Crombach Stropen en Diksappen" of "wij") maken gebruik van cookies op hun websites en apps.

1 Cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. Wij gebruiken verschillende soorten cookies. In de eerste plaats gebruiken wij cookies die u in staat stellen de websites en apps te gebruiken. Dit soort cookies zijn strikt noodzakelijk voor het functioneren van de websites en de apps.
In de tweede plaats gebruiken wij cookies om de prestaties van onze websites en apps te verbeteren (performance cookies) en ten slotte gebruiken wij cookies die ons in staat stellen beter te begrijpen hoe de bezoekers van onze websites en apps deze gebruiken, zodat wij eveneens onze websites, apps, producten, diensten en marketinginspanningen kunnen verbeteren (analysis cookies).

2 Toestemming
In overeenstemming met de geldende regelgeving, plaatsen wij alleen performance cookies en analysis cookies nadat u ons daarvoor uw voorafgaande toestemming hebt gegeven. U kunt deze
toestemming geven door op "akkoord" te klikken in het 'Cookie Scherm' zoals dat onderaan wordt getoond bij uw eerste bezoek aan de betreffende website of app. Dit Cookie Scherm kan van
tijd tot tijd terugkomen, bijvoorbeeld als een bepaalde cookie is geweigerd of verwijderd ('Cookie instellingen', zie hieronder).
U kunt de browser van uw computer zodanig instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze websites en apps geen cookies ontvangt. Houd er rekening mee dat dit ook gevolgen kan hebben voor de cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website of de app. Daardoor kan het gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites en apps. Een andere mogelijkheid is dat u de browser van uw computer zo instelt dat u een bericht krijgt zodra cookies worden geplaatst.
De Consumentenbond geeft op haar website een toelichting hoe u uw browser kan instellen.

3 Cookies van derden
Op onze websites en apps kunnen ook cookies door derden worden geplaatst of links bevatten naar websites van derden, waarover wij geen zeggenschap hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het
privacybeleid en het gebruik van cookies door deze derden. Meer informatie vind u in het privacy en cookie beleid van [Google], [Google Analytics], [Twitter], [Hyves] en [Facebook].

4 Wijzigingen
Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie Policy. Wij adviseren u daarom regelmatig deze Cookie Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.
Laatste update: 11 december 2012


Disclaimer

Crombach Stropen en Diksappen en de aan haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk: "Crombach Stropen en Diksappen" of "wij" of "ons").

Informatie

De op deze website getoonde informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
Wij verstrekken door middel van deze website louter informatie over onze producten en / of diensten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Linken naar onze websites
Indien u een link wenst aan te leggen naar deze site, gelieve dit altijd naar de homepage te doen en niet naar sub-pagina's of sub-domeinen.

Aansprakelijkheid
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de opgenomen informatie.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch in onze website(s) zouden voorkomen. Wij zijn evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met onze website zijn gelinked.

Databescherming
Wij respecteren de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe wij gegevens verzamelen en hoe die gegevens gebruikt worden.

Persoonsgegevens
Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt.
Wij respecteren de telecomwet.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatie-informatie
In sommige gevallen zullen wij gegevens verzamelen van niet persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Zie hiervoor onze Cookie Policy.


Laat ons meegenieten van je Crombach beleving.
Ga naar onze Facebook pagina. Laat een bericht achter met een lekker recept en foto. Deel het met anderen. Gebruik je fantasie en smaakpapillen. Maak ieder kwartaal kans op een uniek Crombach Stroop blik van maar liefst 5kg Appel- of Appel- en Perenstroop naar keuze!

 

Crombach Facebook
Crombach Stropen en Diksappen
Crombach Stropen en Diksappen
Crombach Stropen en Diksappen Kantoor: Lemierserberg 23 | 6291NM Vaals | stropen@crombach.nl ----- disclaimer
©.2012 Ivo Vleugels | pdmedia